تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه اغذیه فروشان

 • نام و نام خانوادگی : ابراهیم رشوندی
 • سمت : رئیس اتحادیه اغذیه فروشان
 • شماره تماس : 33321514
 • نام و نام خانوادگی : غلامحسین جشوند
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه اغذیه فروشان
 • شماره تماس : 33321514
 • نام و نام خانوادگی : محمد حسن شیر محمدی
 • سمت : بازرس اتحادیه اغذیه فروشان
 • شماره تماس : 33321514
 • نام و نام خانوادگی : مسعود براتی
 • سمت : دبیر اتحادیه اغذیه فروشان
 • شماره تماس : 33321514
 • نام و نام خانوادگی : مهرزاد توکلی
 • سمت : خزانه دار اتحادیه اغذیه فروشان
 • شماره تماس : 33321514
 • نام و نام خانوادگی : ********
 • سمت : ********
 • شماره تماس :
آدرس : خیابان خيام شمالي – - ساختمان جلاليان -– طبقه دوم – اتحادیه اغذیه فروشان قزوین

شماره های تماس : 33321514