تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه پوشاک

 • نام و نام خانوادگی : محمد باقر گرامی پور
 • سمت : رئیس اتحادیه پوشاک
 • شماره تماس : 33223520
 • نام و نام خانوادگی : رمضان زنگی
 • سمت : نایب رئیس اول اتحادیه پوشاک
 • شماره تماس : 33223520
 • نام و نام خانوادگی : محمد صادق درافشانی
 • سمت : نایب رئیس دوم اتحادیه پوشاک
 • شماره تماس : 33223520
 • نام و نام خانوادگی : علی غلامی
 • سمت : دبیر اتحادیه پوشاک
 • شماره تماس : 33223520
 • نام و نام خانوادگی : میثم عظیمی راد
 • سمت : خزانه دار اتحادیه پوشاک
 • شماره تماس : 33223520
 • نام و نام خانوادگی : مرتضی وثوقیان
 • سمت : بازرس اتحادیه پوشاک
 • شماره تماس : 33223520
آدرس : خیابان طالقانی - سه راه خیام –- پاساژ علوی -– طبقه دوم اتحادیه پوشاک قزوین

شماره های تماس : 33223520