تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه قصابان

 • نام و نام خانوادگی : حمید رضا دایی دایی
 • سمت : رئیس اتحادیه قصابان
 • شماره تماس : 33247730
 • نام و نام خانوادگی : سید حسین میر صادقی
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه قصابان
 • شماره تماس : 33247730
 • نام و نام خانوادگی : اسماعیل شعبانجولا
 • سمت : بازرس اتحادیه قصابان
 • شماره تماس : 33247730
 • نام و نام خانوادگی : کامران رحیم زاده
 • سمت : دبیر اتحادیه قصابانلا
 • شماره تماس : 33247730
 • نام و نام خانوادگی : عباس شعبانجولا
 • سمت : خزانه دار اتحادیه قصابان
 • شماره تماس : 33247730
 • نام و نام خانوادگی : *********
 • سمت :
 • شماره تماس : *********
آدرس : قزوین - چهارراه نظام وفا - به سمت چهار راه راهنمايي - اتحادیه قصابان

شماره های تماس : 33247730