تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه مشاورین املاک

 • نام و نام خانوادگی : یوسف عبدی شیخلری
 • سمت : رئیس اتحادیه مشاورین املاک
 • شماره تماس : 33221883
 • نام و نام خانوادگی : اسداله محمدخانی غیاثوند
 • سمت : نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک
 • شماره تماس : 33221883
 • نام و نام خانوادگی : حسین آقاسی
 • سمت : نایب رئیس دوم اتحادیه مشاورین املاک
 • شماره تماس : 33221883
 • نام و نام خانوادگی : محمد کشاورزی
 • سمت : دبیر اتحادیه مشاورین املاک
 • شماره تماس : 33221883
 • نام و نام خانوادگی : نادر عظیمی
 • سمت : خزانه دار اتحادیه مشاورین املاک
 • شماره تماس : 33221883
 • نام و نام خانوادگی : حامد خدابنده
 • سمت : بازرس اتحادیه مشاورین املاک
 • شماره تماس : 33221883
آدرس :خیابان شهید انصاری-بلوک N8 - طبقه فوقانی حبوبات مرادی - واحد 2

شماره های تماس : 33221883 - 33245453 - 33245451