تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه الکترونیک

 • نام و نام خانوادگی : حسن مهدیان
 • سمت : رئیس اتحادیه الکترونیک
 • شماره تماس : 33338712
 • نام و نام خانوادگی : سید محمد هاشمیان
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه الکترونیک
 • شماره تماس : 33338712
 • نام و نام خانوادگی : كمال الدين هاشميان
 • سمت : بازرس اتحادیه الکترونیک
 • شماره تماس : 33338712
 • نام و نام خانوادگی : مرتضی سلیمی
 • سمت : دبیر اتحادیه الکترونیک
 • شماره تماس : 33338712
 • نام و نام خانوادگی : ابوالفضل ناصري خياوي
 • سمت : خزانه دار اتحادیه الکترونیک
 • شماره تماس : 33338712
 • نام و نام خانوادگی : **********
 • سمت : *********
 • شماره تماس :
آدرس :قزوین - چهار راه نظام وفا - طبقه فوقانی پاساژ بوعلی –اتحادیه الکترونیک

شماره های تماس : 33338712