تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه باطری سازان

 • نام و نام خانوادگی : یحیی رضی
 • سمت : رئیس اتحادیه باطری سازان
 • شماره تماس : 33227261
 • نام و نام خانوادگی : مصطفی ابوترابی
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه باطری سازان
 • شماره تماس : 33227261
 • نام و نام خانوادگی : مجيد رضي
 • سمت : بازرس اتحادیه باطری سازان
 • شماره تماس : 33227261
 • نام و نام خانوادگی : داريوش عليپور
 • سمت : دبیر اتحادیه باطری سازان
 • شماره تماس : 33227261
 • نام و نام خانوادگی : محمدحسین حاجی کریمی
 • سمت : خزانه دار اتحادیه باطری سازان
 • شماره تماس : 33227261
 • نام و نام خانوادگی : **********
 • سمت : *************
 • شماره تماس :
آدرس :خیابان نواب –- جنب شهرداری منطقه یک - اتحادیه باطری سازان

شماره های تماس : 33227261