تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه تزئینات و موکت

 • نام و نام خانوادگی : حمید خارکن
 • سمت : رئیس اتحادیه تزئینات و موکت
 • شماره تماس : 33332723
 • نام و نام خانوادگی : سید خلیل تلاتری
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه تزئینات و موکت
 • شماره تماس : 33332723
 • نام و نام خانوادگی : احمد قفلگران
 • سمت : بازرس اتحادیه تزئینات و موکت
 • شماره تماس : 33332723
 • نام و نام خانوادگی : مهدی ژاله
 • سمت : دبیراتحادیه تزئینات و موکت
 • شماره تماس : 33332723
 • نام و نام خانوادگی : کریم طهماسبی
 • سمت : خزانه اتحادیه تزئینات و موکت
 • شماره تماس : 33332723
 • نام و نام خانوادگی : **********
 • سمت : *********
 • شماره تماس :
آدرس :خيابان نادري – - روبروی درب اورژانس – - طبقه فوقانی آزمایشگاه فارسیان

شماره های تماس : 33332723