تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه چلوکبابی ها

 • نام و نام خانوادگی : علی اکبر نیاقی ها
 • سمت : رئیس اتحادیه چلوکبابی ها
 • شماره تماس : 33335544
 • نام و نام خانوادگی : حسین اقبالی زاده
 • سمت : نایب رئیس اول اتحادیه چلوکبابی ها
 • شماره تماس : 33335544
 • نام و نام خانوادگی : ابراهيم طوسی
 • سمت : نایب رئیس دوم اتحادیه چلوکبابی ها
 • شماره تماس : 33335544
 • نام و نام خانوادگی : سيد جلال هاشمي
 • سمت : دبیر اتحادیه چلوکبابی ها
 • شماره تماس : 33335544
 • نام و نام خانوادگی : محسن نیاقیها
 • سمت : خزانه دار اتحادیه چلوکبابی ها
 • شماره تماس : 33335544
 • نام و نام خانوادگی : ***********
 • سمت : **********
 • شماره تماس :
آدرس :خيابان نادری شمالی - بالاتر از بیمارستان بوعلی اتحادیه چلوکبابی ها

شماره های تماس : 33335544