تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه درودگران

 • نام و نام خانوادگی : علی اصغر درودیان
 • سمت : رئیس اتحادیه درودگران
 • شماره تماس : 33238082
 • نام و نام خانوادگی : کاظم علی رشوند
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه درودگران
 • شماره تماس : 33238082
 • نام و نام خانوادگی : احمد رحمانی مهر
 • سمت : بازرس اتحادیه درودگران
 • شماره تماس : 33238082
 • نام و نام خانوادگی : ابوالفضل شالبافان
 • سمت : دبیر اتحادیه درودگران
 • شماره تماس : 33238082
 • نام و نام خانوادگی : جلال عطائي
 • سمت : خزانه دار اتحادیه درودگران
 • شماره تماس : 33238082
 • نام و نام خانوادگی : **********
 • سمت : *******
 • شماره تماس :
آدرس : چهارراه نظام وفا –- مقابل بانك صادرات – - طبقه فوقاني ابزار آلات رجبي

شماره های تماس : 33238082