تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه رنگ فروشان

 • نام و نام خانوادگی : محمد آراستی
 • سمت : رئیس اتحادیه رنگ فروشان
 • شماره تماس : 33343737
 • نام و نام خانوادگی : علی اکبر حجتی فرد
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه رنگ فروشان
 • شماره تماس : 33343737
 • نام و نام خانوادگی : علی فانی
 • سمت : بازرس اتحادیه رنگ فروشان
 • شماره تماس : 33343737
 • نام و نام خانوادگی : پرویز حسن نایبی
 • سمت : دبیر اتحادیه رنگ فروشان
 • شماره تماس : 33343737
 • نام و نام خانوادگی : حمیدرضا رجبي نژاد
 • سمت : خزانه دار اتحادیه رنگ فروشان
 • شماره تماس : 33343737
 • نام و نام خانوادگی : **********
 • سمت : *********
 • شماره تماس :
آدرس :قزوین - خيابان سعدي –- روبروي هنرستان -– پاساژ وليعصر –- طبقه 2

شماره های تماس : 33343737