تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه قنادان و بستنی

 • نام و نام خانوادگی : نصرالله حیدری
 • سمت : رئیس اتحادیه قنادان و بستنی
 • شماره تماس : 33568809
 • نام و نام خانوادگی : سيد مهدي كرماني
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه قنادان و بستنی
 • شماره تماس : 33568809
 • نام و نام خانوادگی : محمدعلی نیک گفتار
 • سمت : بازرس اتحادیه قنادان و بستنی
 • شماره تماس : 33568809
 • نام و نام خانوادگی : صفا علي مردعلي
 • سمت : دبیر اتحادیه قنادان و بستنی
 • شماره تماس : 33568809
 • نام و نام خانوادگی : سيد احسان سعيدي
 • سمت : خزانه دار اتحادیه قنادان و بستنی
 • شماره تماس : 33568809
 • نام و نام خانوادگی : *********
 • سمت : **********
 • شماره تماس :
آدرس :قزوین - چهارراه شهدا –- روبروي موسسه مهر - اتحادیه قنادان, بستنی و آبمیوه

شماره های تماس : 33568809