تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه کباب پزان

 • نام و نام خانوادگی : ابوالقاسم گلناری
 • سمت : رئیس اتحادیه کباب پزان
 • شماره تماس : 33574284
 • نام و نام خانوادگی : صفر رمضانی لیائی
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه کباب پزان
 • شماره تماس : 33574284
 • نام و نام خانوادگی : علی اصغر همدانی ها
 • سمت : بازرس اتحادیه کباب پزان
 • شماره تماس : 33574284
 • نام و نام خانوادگی : مصطفي دهقاني
 • سمت : دبیراتحادیه کباب پزان
 • شماره تماس : 33574284
 • نام و نام خانوادگی : عليرضا شيرمحمدي
 • سمت : خزانه داراتحادیه کباب پزان
 • شماره تماس : 33574284
 • نام و نام خانوادگی : ***********
 • سمت : **********
 • شماره تماس :
آدرس :خیابان شهدا – - روبروي مسجد شيخ الاسلام - اتحادیه کباب پزان

شماره های تماس : 33574284