تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه لاستیک فروشان

 • نام و نام خانوادگی : فریدون جشن تیرگان
 • سمت : رئیس اتحادیه لاستیک فروشان
 • شماره تماس : 33567521
 • نام و نام خانوادگی : علی شرفی راد
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه لاستیک فروشان
 • شماره تماس : 33567521
 • نام و نام خانوادگی : ميثم گردانيها
 • سمت : بازر س اتحادیه لاستیک فروشان
 • شماره تماس : 33567521
 • نام و نام خانوادگی : شعبانعلي مهدي پور
 • سمت : دبیر اتحادیه لاستیک فروشان
 • شماره تماس : 33567521
 • نام و نام خانوادگی : سيد علي سياهپوش
 • سمت : خزانه دار اتحادیه لاستیک فروشان
 • شماره تماس : 33567521
 • نام و نام خانوادگی : *********
 • سمت : *********
 • شماره تماس :
آدرس :خیابان منتظری –مقابل درب میدان تره بار -– طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل برزگر

شماره های تماس : 33567521