تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه لوازم خانگی

 • نام و نام خانوادگی : سید علی مرتضوی
 • سمت : رئیس اتحادیه لوازم خانگی
 • شماره تماس : 33225201
 • نام و نام خانوادگی : مهدی حاجی سید صادقی
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی
 • شماره تماس : 33225201
 • نام و نام خانوادگی : علی کرمانشاهی
 • سمت : بازرس اتحادیه لوازم خانگی
 • شماره تماس : 33225201
 • نام و نام خانوادگی : غلامرضا تقي حلاجان
 • سمت : دبیر اتحادیه لوازم خانگی
 • شماره تماس : 33225201
 • نام و نام خانوادگی : محمدحسن نجفی
 • سمت : خزانه دار اتحادیه لوازم خانگی
 • شماره تماس : 33225201
 • نام و نام خانوادگی : *********
 • سمت : *********
 • شماره تماس :
آدرس :خیابان امام خمینی (ره) –- پاساژ مرکزی – ط 2 - اتحادیه لوازم خانگی

شماره های تماس : 33225201