تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه لوازم یدکی

 • نام و نام خانوادگی : غلامحسن سلیمی ها
 • سمت : رئیس اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل
 • شماره تماس : 33359170
 • نام و نام خانوادگی : داود میرابی
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل
 • شماره تماس : 33359170
 • نام و نام خانوادگی : حسن حصاري
 • سمت : بازرس اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل
 • شماره تماس : 33359170
 • نام و نام خانوادگی : رضا شهروان مهر
 • سمت : دبیر اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل
 • شماره تماس : 33359170
 • نام و نام خانوادگی : مرتضی شیر محمدی
 • سمت : خزانه دار اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل
 • شماره تماس : 33359170
 • نام و نام خانوادگی : **********
 • سمت : **********
 • شماره تماس : 33359170
آدرس :خیابان سعدي -– پاساژ ولي عصر -– ط 2 - اتحادیه لوازم یدکی

شماره های تماس : 33359170