تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه محصولات فرهنگی

 • نام و نام خانوادگی : سعیدرضا بابائی
 • سمت : رئیس اتحادیه محصولات فرهنگی
 • شماره تماس : 33242554
 • نام و نام خانوادگی : محمدباقر پوركشاورز
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه محصولات فرهنگی
 • شماره تماس : 33242554
 • نام و نام خانوادگی : گلناز بهرامي
 • سمت : بازرس اتحادیه محصولات فرهنگی
 • شماره تماس : 33242554
 • نام و نام خانوادگی : ياشار غلاميان فرد
 • سمت : دبیر اتحادیه محصولات فرهنگی
 • شماره تماس : 33242554
 • نام و نام خانوادگی : سعید حسن نیا
 • سمت : خزانه دار سعید حسن نیا
 • شماره تماس : 33242554
 • نام و نام خانوادگی : *********
 • سمت : *********
 • شماره تماس :
آدرس :چهار راه نادري– - جنب مسجد ستوده – - ساختمان 333 –- ط 2

شماره های تماس : 33242554