تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه مصالح ساختمانی

 • نام و نام خانوادگی : سید علی اکبر سیدی
 • سمت : رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی
 • شماره تماس : 33564572
 • نام و نام خانوادگی : قاسم معصومی
 • سمت : نایب رئیس اول اتحادیه مصالح ساختمانی
 • شماره تماس : 33564572
 • نام و نام خانوادگی : حسین جوادی
 • سمت : نایب رئیس دوم اتحادیه مصالح ساختمانی
 • شماره تماس : 33564572
 • نام و نام خانوادگی : هادی عبدالهی
 • سمت : دبیراتحادیه مصالح ساختمانی
 • شماره تماس : 33564572
 • نام و نام خانوادگی : رمضان میرخوندچگینی
 • سمت : خزانه دار اتحادیه مصالح ساختمانی
 • شماره تماس : 33564572
 • نام و نام خانوادگی : *********
 • سمت : **********
 • شماره تماس :
آدرس :خیابان باغ دبیر - کوچه شهید طاهری -– پلاک 30- اتحادیه مصالح ساختمانی

شماره های تماس : 33564572