تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه میوه فروشان

 • نام و نام خانوادگی : حبیب اله صادقی پور
 • سمت : رئیس اتحادیه میوه فروشان
 • شماره تماس : 33574153
 • نام و نام خانوادگی : علی اکبر سخاوت دوست
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه میوه فروشان
 • شماره تماس : 33574153
 • نام و نام خانوادگی : حسن قدیری
 • سمت : بازرس اتحادیه میوه فروشان
 • شماره تماس : 33574153
 • نام و نام خانوادگی : جعفر شفيع آباديها
 • سمت : دبیراتحادیه میوه فروشان
 • شماره تماس : 33574153
 • نام و نام خانوادگی : محمود صادقی پور
 • سمت : خزانه دار اتحادیه میوه فروشان
 • شماره تماس : 33574153
 • نام و نام خانوادگی : ************
 • سمت : **************
 • شماره تماس :
آدرس :خیابان منتظری جدید - ميدان تره بار – طبقه بالای حسینیه

شماره های تماس : 33574153