تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه ساعت و عینک

 • نام و نام خانوادگی : جلیل وکیلی
 • سمت : رئیس اتحادیه ساعت و عینک
 • شماره تماس : 33565242
 • نام و نام خانوادگی : حسین توکلی خواه
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه ساعت و عینک
 • شماره تماس : 33565242
 • نام و نام خانوادگی :
 • سمت :
 • شماره تماس : 33565242
 • نام و نام خانوادگی : سيد جواد شهاب
 • سمت : دبیر اتحادیه ساعت و عینک
 • شماره تماس : 33565242
 • نام و نام خانوادگی : سید محمد مرتضوی
 • سمت : خزانه دار اتحادیه ساعت و عینک
 • شماره تماس : 33565242
 • نام و نام خانوادگی : ***********
 • سمت : ***********
 • شماره تماس :
آدرس :خیابان شهدا –- بازارچه – پاساژ امام رضا – - طبقه بالا

شماره های تماس : 33565242