تاریخ امروز : 04 ارد 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اتحادیه نمایشگاه اتومبیل

 • نام و نام خانوادگی : مهدی اسلامی
 • سمت : رئیس اتحادیه نمایشگاه اتومبیل
 • شماره تماس : 33328903
 • نام و نام خانوادگی : مالک اسدالهی
 • سمت : نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه اتومبیل
 • شماره تماس : 33328903
 • نام و نام خانوادگی : سید رضا محمدی
 • سمت : بازرس اتحادیه نمایشگاه اتومبیل
 • شماره تماس : 33328903
 • نام و نام خانوادگی : روح الله محمد خانی
 • سمت : دبیر اتحادیه نمایشگاه اتومبیل
 • شماره تماس : 33328903
 • نام و نام خانوادگی : علی قموشی
 • سمت : خزانه دار اتحادیه نمایشگاه اتومبیل
 • شماره تماس : 33328903
 • نام و نام خانوادگی : *********
 • سمت : *********
 • شماره تماس :
آدرس :خیابان شهید انصاری، مقابل سازمان تاکسیرانی، ساختمان قائم آل محمد(عج)، طبقه اول واحد 5

شماره های تماس : 33328903 - 33331414