تاریخ امروز : 29 دی 97

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

درج نکردن قیمت کالا بر اساس قانون نظام صنفی ۸۰ هزار تومان جریمه دارد

با ابلاغ قانون نظام صنفی از سوی معاون اول رئیس جمهور، درج نکردن قیمت کالا ۸۰ هزار تومان جریمه در پی خواهد داشت.

 به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، تصویب‌نامه دولت در مورد تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

این مصوبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد.

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵.۱.۱۱ به پیشنهاد شماره ۶۰.۲۵۶۶۷۴ مورخ ۱۳۹۴.۱۲.۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۷۲) و ماده (۷۴) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ تصویب کرد:

۱- ارزش ریالی تخلفات مندرج درر تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ سه میلیون و هفتصد و چهل هزار (۳.۷۴۰.۰۰۰) ریال تعدیل می‌شود.

میزان جرایم تخلفات در قانون یاد شده به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود:

  1. عدم درج قیمت در هربار  = برابر با  ۸۰۰.۰۰۰ ریال  جریمه
  2. عدم صدور صورتحساب در هربار -  برابر با ۷۰۰.۰۰۰ ریال جریمه
  3. عدم نگهداری ورتحساب و یا عدم ارایه آن به مأموران -  برابر با  ۶۰۰.۰۰۰  ریال جریمه
  4. عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه اول   برابر ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال جریمه
  5. عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه دوم برابر با۶.۳۰۰.۰۰۰ریال جریمه
  6. عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه سوم و مراتب بعدی برابر با۱۲.۵۰۰.۰۰۰  ریال جریمه

 

دسته :
انتشار :‌ 26 فرو 95