تاریخ امروز : 01 اسف 96

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

سازمان صنعت معدن و تجارت

   آقای مهندس علی پرزحمت

 

ریاست محترم سازمان صنعت , معدن و تجارت استان قزوین

تلفن مستقیم: 33347116-028  داخلی 400

*****

  ​ آقای علی اکبر کبیری  

 

 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت

 سازمان  صنعت , معدن و تجارت استان قزوین 

تلفن مستقیم:  33333510        

*****

   آقای ایوب قنبری 

رئیس اداره امور اصناف

  سازمان  صنعت , معدن و تجارت استان قزوین 

تلفن مستقیم: 33346018

*****

   آقای سیامک بابایی فر

رئیس اداره نظارت و بازرسی

 سازمان  صنعت , معدن و تجارت استان قزوین

تلفن مستقیم:    33358020

*****

آقای فریدون عبدالهی 

رئیس  اداره بازرگانی  داخلی

سازمان  صنعت , معدن و تجارت استان قزوین

تلفن مستقیم:    33355881

*****

   آقای ابوالفضل بیگدلو

کارشناس امور اصناف و ایثارگران

سازمان  صنعت , معدن و تجارت استان قزوین

تلفن مستقیم:   33355927

*****

  آقای حمید صفری

مسئول سایت و بازرس امور اصناف

سازمان  صنعت , معدن و تجارت استان قزوین

تلفن مستقیم:   33346018

*****

 

 

 

 

انتشار :‌ 20 مرد 94