تاریخ امروز : 01 اسف 96

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

سازمان امور مالیاتی استان قزوین

مسئولین مرتبط با اصناف در اداره کل امور مالیاتی استان قزوین

 

 

آقای مصطفی پور امیدی

مدیر کل محترم امور مالیاتی استان قزوین

تلفن تماس : 3322362

*****

آقای بهروز قهرمانی 

معاون محترم مالیاتهای مستقیم مرکز استان قزوین

تلفن تماس :

*****

آقای محمد علی رحیمی

معاون محترم مالیاتهای مستقیم شهرستانهای استان قزوین

تلفن تماس :

*****

آقای محمد رضا نیکنام فر

رئیس محترم امور مالیاتی بخش مشاغل استان قزوین

تلفن تماس : 332236324

*****

آقای یاور الله بخشی غیاثوند

رئیس محترم امور مالیاتی بخش مشاغل استان قزوین

تلفن تماس :

*****

آقای محمد رجبی

سرپرست محترم هیئت های حل اختلاف مالیاتی استان قزوین

تلفن تماس :

*****

آقای غلام حسن کشاورز

معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده استان قزوین

تلفن تماس : 33240510

*****

آقای عباس نیکجو 

رئیس محترم امور مالیات بر ارزش افزوده استان قزوین

تلفن تماس : 33222183

*****

آقای نقی بغدادی 

رئیس محترم امور مالیات بر ارزش افزوده استان قزوین

تلفن تماس : 33246319

*****

آدرس : قزوین - خیابان طالقانی - اداره کل امور مالیاتی استان قزوین

 

انتشار :‌ 20 مرد 94