تاریخ امروز : 01 اسف 96

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

اداره اماکن عمومی استان قزوین

 

جناب سرهنگ محمد صفری

رئیس محترم اداره نظارت بر اماکن عمومی استان قزوین

تلفن تماس : 2182747

*****

 

جناب سرگرد علی مردانی ها

مسئول بررسی صلاحیت اداره نظارت بر اماکن عمومی استان قزوین

 تلفن :  2182760

*****

جناب سروان گل محمدی

رئیس کنترل و نظارت بر اماکن عمومی استان قزوین

تلفن تماس : 2182752

*****

 

 

 

 

 

 

انتشار :‌ 20 مرد 94