تاریخ امروز : 01 اسف 96

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

کمیسیون آموزش و پژوهش

 

اعضا کمیسیون آموزش و پژوهش

 

1-غلامرضا بهشتیان( رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران)

2- سعیدرضا بابائی ( رئیس اتحادیه محصولات فرهنگی)

3- محمد کاشی (نایب رئیس اتحادیه طلاو جواهر فروشان)

4- فرزاد مهدی زاده (نایب رئیس دوم اتحادیه بنکداران خشکبار)

 

 

 

انتشار :‌ 20 مرد 94