تاریخ امروز : 01 اسف 96

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

کمیسیون نرخ گذاری

اعضاء کمیسیون نرخ گذاری اتاق اصناف مرکز استان قزوین

 

  1. یحیی رضی ( رئیس احادیه باطری سازان )

  2. حمید رضا دایی دایی ( رئیس اتحادیه قصابان )

  3. علی اکبر نیاقیها ( رئیس اتحادیه چلوکبابیها )

  4. محسن آریایی فر ( نایب رئیس اول ااتحادیه آرایشگاه مردانه )

  5. مهدی شیر دست ( دبیر اتحادیه فرش و تزئینات )

انتشار :‌ 20 مرد 94