تاریخ امروز : 01 اسف 96

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

کمیسیون دارائی و شهرداری

 

  کمیسیون دارائی و شهرداری اتاق اصناف مرکز استان قزوین

 

1- محمود اصفهانی (رئیس اتحادیه آهن فروشان)

2- محمودشالباف (رئیس بنکداران میوه و تره بار)

3- سید علی اکبر سیدی (دبیر اتحادیه مصالح ساختمانی)

4- سید عباس موسوی (-- )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتشار :‌ 20 مرد 94