تاریخ امروز : 01 اسف 96

بدترين دروغ‌ها گمان بد به مردم بردن است. حضرت محمد (ص)

کمیسیون بهداشت

اعضاء کمیسیون بهداشت اتاق اصناف مرکز استان قزوین

 

  1. ابوالقاسم گلناری ( رئیس اتحادیه کباب پزان )

  2. ابراهیم رشوندی ( رئیس اتحادیه اغذیه فروشان )

  3. مریم مرادیانها ( رئیس اتحادیه آرایشگاه زنانه )

  4. نصراله حیدری ( رئیس اتحادیه قنادان )

  5. امیر زآبادی پور ( دبیر اتحادیه آرایشگاه مردانه )

انتشار :‌ 20 مرد 94